ارسال رزومه

برای بهبود کیفیت کیفیت رزومه لطفا تمام قسمت های ستاره دار (*) رارتکمیل نمایید.

نام:

نام خانوادگی:

عنوان شغلی:

جنسیت: *

وضعیت تاهل: *

خدمت نظام وظیفه:

آدرس:

شهر:

استان محل سکونت:

شماره تلفن ثابت:

شماره همراه:

آدرس ایمیل:

تاریخ تولد:

Date of Birth

Date of Birth

با ما از چه طریقی آشنا شدید:

سوابق تحصیلی و آموزشی :

به ترتیب آخرین مدرک: *

سوابق تحصیلی و آموزشی :

(در صورت نیاز وارد کنید) :

نحوه همکاری

آشنایی به زبان های خارجی:

نام زبان:

میزان تسلط:

نام زبان:

میزان تسلط:

آشنایی با کامپیوتر:

نرم افزار هایی که کار کرده اید و میزان تسلط خود بر هرکدام را عنوان کنید: