یاد بگیرید چگونه درآمد خود را افزایش دهید

با سیستم مدیریت کسب و کار اوژن

استراتژی‌هایی برای بهبود فروش و سودآوری

استراتژی‌های افزایش درآمد فروش

درآمد فروش شما می‌تواند عامل اصلی سود در کسب و کار شما باشد. برای افزایش سودآوری خود، باید یک استراتژی برای رشد فروش خود ایجاد کنید. می‌توانید به موارد زیر نگاه کنید:

افزایش قیمت‌های شما
پیدا کردن مشتریان جدید
فروش بیشتر به مشتریان فعلی
ارائه تبلیغات فروش برای افزایش حجم فروش
توسعه خطوط محصول یا خدمات جدید
فروش در بازارهای جدید
شما باید محصولات و خدماتی را که ارائه می‌دهید، بازار هدف و استراتژی قیمت‌گذاری خود را بررسی کنید تا ببینید آیا می‌توانید بهبودهایی ایجاد کنید یا خیر.

قیمت محصول یا خدمات خود را بررسی کنید
این ایده خوبی است که قیمت‌های خود را اغلب بررسی کنید. تغییرات در بازار شما می‌تواند به این معنی باشد که می‌توانید قیمت ها را بدون از دست دادن فروش، افزایش دهید. با این حال، قبل از این که آن‌ها را دائمی کنید، باید هر‌گونه افزایش قیمت را آزمایش کنید.

از اصل پارتو برای هدف قرار دادن مشتریان مناسب استفاده کنید
این فقط قیمت‌های شما نیستند که بر سود شما تأثیر می‌گذارند – نوع مشتریانی که به آنها می‌فروشید می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. ممکن است بتوانید با هدف قرار دادن سودآورترین مشتریان خود حاشیه سود خود را افزایش دهید، حتی اگر مشتریان کم سود را از دست بدهید. برای یافتن سودآورترین مشتریان، می‌توانید اصل پارتو را اعمال کنید.

اغلب به‌عنوان قانون 80/20 شناخته می شود، اصل پارتو پیشنهاد می‌کند که حدود 80 درصد از سود شما از 20 درصد محصولات یا خدمات شما به دست می‌آید. به طور مشابه، 80درصد سود اغلب از 20درصد مشتریان به دست می‌آید.

پیشنهاد محصول و خدمات خود را مرور کنید
اگر طیف وسیعی از محصولات و خدمات را ارائه می‌دهید، حاشیه سود هر کدام را بررسی کنید. شما می‌توانید با استفاده از هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت، قیمت هر یک از محصولات را تعیین کنید.

وقتی به پیشنهاد فعلی خود نگاه می‌کنید، ممکن است متوجه شوید که برخی از محصولات بازده خوبی ندارند. تلاش خود را بر روی پیشنهادات سودآورتر متمرکز کنید.

به طور منظم تحقیقات بازار را برای شناسایی محصولات و خدمات مورد تقاضا انجام دهید. با روندهای بازار به روز باشید، زیرا این به شما کمک می‌کند فرصت های جدیدی را برای کسب سود شناسایی کنید.